Velkomen til Ørsta Foto

Mitt namn er Grete Bjørdalsbakke. Eg er busett i Ørsta Kommune der vi omgir oss med mykje flott natur. Eg har hatt foto som hobby sidan 2007. Ørsta Foto har blitt promotert på facebook den siste tida. No håpar eg at denne heimesida skal nå ut til fleire der eg mellom anna vil presentere muligheitene du har for å få deg ei fin postkasse eller dørskilt med fotomotiv.

Denne siden er under arbeid :)

Videtjørn, Ørsta Kommune

Grete Bjørdalsbakke