nr. IMG_1352_22102009 - Spegling i Vatnevatnet, Ørsta kommune