Nr. 170056_09032019 - Vår hjelpende hand når det trengs