Nr. MG_2468_15082012 - Masdalskloven, Ørsta kommune