Nr. MG_8949_23072013 - Brillevatnet, Vallasetra, Ørsta kommune