Nr. IMG_7695_21012008 - Frå Skåla mot
Ørsta sentrum