Nr. MG_0183_11102012 - Liadalsnipa, Håvoll, Ørsta kommune