Nr. IMG_4480_19012007 - Sørestranda, Ørsta kommune