Nr. 115A3686_07112016 - Castle of San José ligger på toppen av en stein ved siden av kirkegården,