Nr. 115A3684_07112016 El Castell de Guadalest. Festninga er fra 1000 talet og ligger på den høgste delen av kommunen. Jordskjelva i 1644 og 1748 samt sprenginga det vart utsett for i 1708 (arvefølgekrigen) var skyld i ødeleggelsane.