Nr. IMG_7420_01012008 - Mot Håvoll/Liadal, Ørsta kommune