Nr. IMG_4526_19012007 - Sørestranda, Ørsta kommune