Nr. IMG_5669_03012009 - Sørestranda, Ørsta kommune